Strategia rozwoju

Strategia rozwoju Plantwear S.A. na lata 2021-2022

Plantwear S.A. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości główne założenia strategii rozwoju na lata 2021-2022:

Strategia Plantwear 2021-2022