Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza została powołana z dniem powstania Spółki tj. 01.02.2019 r. na okres wspólnej kadencji trwającej 5 lat.

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:

Tomasz Piotr Pluta – Członek Rady Nadzorczej
Piotr Piaszczyk – Członek Rady Nadzorczej
Paweł Łapiński – Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Kaniowski – Członek Rady Nadzorczej
Marcin Jaszczuk – Członek Rady Nadzorczej