Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza została powołana z dniem powstania Spółki tj. 01.02.2019 r. na okres wspólnej kadencji trwającej 5 lat.

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:

Tomasz Piotr Pluta – Członek Rady Nadzorczej
Adam Zygmunt Lorens – Członek Rady Nadzorczej
Bartłomiej Jakub Gerlich – Członek Rady Nadzorczej
Grażyna Bury – Członek Rady Nadzorczej
Jacek Paweł Pyrzyk – Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Piotr Pluta – Członek Rady Nadzorczej

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Tomasz Piotr Pluta, Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 01.02.2024 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Z wykształcenia magister prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył ponadto studia podyplomowe organizowane przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Współpracował z kancelariami radców prawnych i adwokatów w Katowicach oraz Krakowie. Na chwilę obecną związany stałą współpracą z kancelarią radcy prawnego w Chorzowie.
Posiada doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców w zakresie m. in. prawa cywilnego i szeroko pojętego prawa gospodarczego, w tym w branży e-commerce oraz energetycznej i paliwowej.
Jego aktywność skupia się przede wszystkim na codziennym doradztwie prawnym, poszukiwaniu rozwiązań prawnych dla firm oraz pomocy w polubownym rozstrzyganiu sporów między nimi, a także konstruowaniu umów.
Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania są zagadnienia prawa autorskiego oraz jego praktyczne zastosowanie.

c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem

Wskazana osoba nie pełniła w okresie ostatnich trzech lat i nie pełni funkcji członka organów zarządzających lub nadzorczych, ani nie była i nie jest wspólnikiem żadnej ze spółek prawa handlowego.

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Adam Zygmunt Lorens – Członek Rady Nadzorczej

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Adam Zygmunt Lorens, Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 01.02.2024 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Absolwent wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w branży logistycznej. Od początku kariery swoją działalność zawodową skupia na pograniczu IT i biznesu. Karierę rozpoczął jako wdrożeniowiec systemów ERP. Od 2013 roku zdobywa doświadczenie w międzynarodowych korporacjach (Unilever, GE Healthcare).
Obecnie, jako TMS Initiatives Leader w GE Healthcare, jest odpowiedzialny za prowadzenie globalnych projektów IT w obszarze logistyki.

c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem

Wskazana osoba nie pełniła w okresie ostatnich trzech lat i nie pełni funkcji członka organów zarządzających lub nadzorczych, ani nie była i nie jest wspólnikiem żadnej ze spółek prawa handlowego.

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Bartłomiej Jakub Gerlich – Członek Rady Nadzorczej

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Bartłomiej Jakub Gerlich, Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 01.02.2024 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Od 10 lat związany z branżą IT. Karierę rozpoczął we francuskiej korporacji Capgemini, awansując w ramach krakowskiego centrum usług współdzielonych tej międzynarodowej firmy.

Następnie w ramach Katowickiego oddziału Capgemini zajmował się wdrażaniem, a potem nadzorem nad wdrożeniami rozwiązań wirtualizacyjnych na rynkach Polskim, Niemieckim i Rumuńskim.

Przez rok jako członek zespołu architektury korporacyjnej współtworzył strategię IT brytyjskiej organizacji pozarządowej “British Council”.

Aktualnie od 2015 roku pracuje w Oliver Wyman, amerykańskiej firmie zajmującej się management consultingiem. Pełni funkcję naczelnego architekta i kierownika działu architektury IT. Na tym stanowisku odpowiedzialny jest za nadzór architektoniczny nad projektami o wspólnym budżecie przekraczającym 2,5 mln $, zarządzaniem pracą zespołu architektów i pełnieniem funkcji doradczej dla naczelnych dyrektorów i CIO.

c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem

Wskazana osoba nie pełniła w okresie ostatnich trzech lat i nie pełni funkcji członka organów zarządzających lub nadzorczych, ani nie była i nie jest wspólnikiem żadnej ze spółek prawa handlowego.

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Grażyna Bury – Członek Rady Nadzorczej

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Grażyna Bury, Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 01.02.2024 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Ukończyła liceum medyczne w Bielsko-Białej na poziomie wykształcenia średniego pielęgniarskiego. W latach 1972-1987 pracowała jako pielęgniarka, aby następnie w latach 1987-2011 prowadzić własną działalność handlowo-usługową.

c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem

Wskazana osoba nie pełniła w okresie ostatnich trzech lat i nie pełni funkcji członka organów zarządzających lub nadzorczych, ani nie była i nie jest wspólnikiem żadnej ze spółek prawa handlowego.

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Jacek Paweł Pyrzyk – Członek Rady Nadzorczej

Pan Jacek Paweł Pyrzyk, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, jest ojcem Pana Wiktora Pyrzyka, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta.

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Jacek Paweł Pyrzyk, Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 01.02.2024 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Z wykształcenia magister nauk przyrodniczych, inżynier ogrodnictwa. Absolwent Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.
Od ponad 30 lat jest związany z przemysłem tytoniowym pracując w Philip Morris International.

Karierę zawodowa rozpoczął w Krakowie w 1986 roku w Zakładach Przemysłu Tytoniowego, gdzie pracował na wszystkich etapach produkcji: uprawie, przetwarzaniu i produkcji wyrobów tytoniowych.
Od 2002 roku pracuje na kontraktach zagranicznych oddelegowany przez PMI w USA, Meksyku, Argentynie, Brazylii i Szwajcarii.
Jego specjalizacja zawodowa to wdrażanie systemów informatycznych (SAP), integracja oraz optymalizacja procesów biznesowych w przemyśle tytoniowym/przetwórczym.

c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem

Wskazana osoba nie pełniła w okresie ostatnich trzech lat i nie pełni funkcji członka organów zarządzających lub nadzorczych, ani nie była i nie jest wspólnikiem żadnej ze spółek prawa handlowego.

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.