Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI

ESPI 7/2022 – Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Podstawa prawna                                                                                            

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 listopada 2022 roku Spółka otrzymała od Wiktora Pyrzyka (dalej jako Akcjonariusz) zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki.

Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pełną treść zawiadomienia Akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

Zawiadomienie – Wiktor Pyrzyk