Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI

ESPI 6/2022 – Powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Zarząd spółki pod firmą Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim (dalej jako Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości otrzymane w dniu 21 listopada 2022 roku powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie MAR – Załącznik