Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI WZA

ESPI 5/2022 – Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:

1. Wiktor Pyrzyk, posiadający 920.000 głosów, co stanowiło 64,17% ogólnej liczby głosów na WZ i 64,17% głosów ogółem w Spółce.

Protokół WZA Plantwear S.A. 30.06.2022r.