Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI

ESPI 4/2022 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Emitenta, ul. Bohaterów nr 61B, 21-300 Radzyń Podlaski.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 30.06.2022 r. wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów,

projekty uchwał,

formularz do głosowania przez pełnomocnika,

wzór pełnomocnictwa.