Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI

ESPI 13/2023 – Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Emitenta

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2023 roku Spółka otrzymała od spółki M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, w wyniku ich pośredniego nabycia.

Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pełną treść zawiadomienia.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zawiadomienie M Food S.A.