Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI

EBI 8/2021 -Raport okresowy za 3 kwartał 2021 roku Plantwear Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za 3 kwartał 2021 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Raport okresowy za III kwartał 2021 – Plantwear S.A