Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI

EBI 17/2023 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2023 roku

Zarząd spółki PLANTWEAR S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2023 roku z dnia 14 listopada 2023 roku na dzień 28 listopada 2023 roku.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”