Kategorie
Raporty Raporty kwartalne

EBI 16/2023 – Raport okresowy za 2 kwartał 2023 roku

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy oraz skonsolidowany raport za II kwartał 2023 roku.

Raport okresowy – II kwartał 2023 – Plantwear S.A.