Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI Raporty kwartalne

EBI 13/2022 – Raport okresowy za 2 kwartał 2022 roku

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy oraz skonsolidowany raport za II kwartał 2022 roku.

Raport – II kwartał 2022 – Plantwear S.A.