Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI WZA

EBI 5/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał Plantwear Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Emitenta, ul. Bohaterów nr 61B, 21-300 Radzyń Podlaski.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
– treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 30.06.2021 r. wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów,
– projekty uchwał,
– formularz do głosowania przez pełnomocnika,
– wzór pełnomocnictwa.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Treść ogłoszenia o zwołaniu WZA

Wzór pełnomocnictwa

Projekty Uchwał