Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI WZA

5/2020 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 5.02.2020 r.

Raport Bieżący nr 5/2020

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Białej (Spółka) informuje o zwołaniu na dzień 5 luty 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (NWZA), które odbędzie się o godzinie 10:00 w siedzibie spółki, Biała 51B, 21-300 Radzyń Podlaski.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

  • treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ na dzień 5.02.2020 r. wraz z zestawieniem planowanych zmian w treści Statutu Spółki;
  • projekty Uchwał;
  • informacja o ogólnej liczbie głosów;
  • formularz głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Formularz Głosowania
Ogólna liczba głosów
Ogłoszenie o zwołaniu
Projekt Uchwał