Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI WZA

17/2020 – Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

17/2020 Raport Bieżący

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Białej _”Spółka”, „Emitent”_ przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21.07.2020 roku posiadały co najmniej 5% w głosach:
1. Wiktor Pyrzyk, posiadający 1.840.000 głosów, co stanowiło 100% ogólnej liczby głosów na WZ i 78,17% głosów ogółem w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %