Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI

16/2020 – Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za 2 kwartał 2020 r.

Raport Bieżący 16/2020

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Białej _”Emitent”_ poniżej przekazuje, sporządzone w dniu 06.07.2020 r., informacje w zakresie szacunkowych przychodów ze sprzedaży wygenerowanych w okresie 2 kwartału 2020 r.

Emitent w okresie kwiecień – czerwiec 2020 r. szacunkowo wygenerował 2,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, wobec 1,6 mln zł przychodów w okresie kwiecień – czerwiec 2019 r. _wzrost o 32,9%_. Szacunkowa wartość przychodów ze sprzedaży nie podlegała badaniu przez biegłego rewidenta.

Emitent wskazuje, iż na zwiększoną sprzedaż we wskazanym okresie miał wpływ uruchomiony na początku kwietnia serwis sprzedażowy giftbay.pl, z którego sprzedaż okazała się być wyższa niż pierwotnie zaplanowano. Dodatkowo na sprzedaż wpłynęło wdrożenie przez Emitenta sprzedaży za pośrednictwem platformy Etsy, a także zmieniona strategia kampanii reklamowych dla Plantwear.com, która przyczyniła się do wzrostu sprzedaży zagranicznej względem analogicznego okresu roku ubiegłego.

Ponadto w 2 kwartale 2020 r. działania Emitenta koncentrowały się na przygotowaniu Emitenta pod uruchomienie sprzedaży oraz kampanii reklamowych na rynku rumuńskim, której start planowany jest na lipiec 2020 r.

Emitent zaznacza, że jest na etapie agregowania pozycji kosztowych za 2 kwartał 2020 r., w związku z czym nie dysponuje na dzień sporządzenia raportu szacunkiem wyniku netto za wskazany okres.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje tabele zawierające struktury sprzedaży z podziałem na kategorie produktowe w ujęciu wartościowym i ilościowym.

Dane Finansowe Q2 2020