Kategorie
Raporty Raporty roczne

16/2020 – Raport roczny za rok 2019

Raport Roczny - 16/2020

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Białej („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok 2019.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Plantwear SA Raport Roczny 2019

Plantwear SA Sprawozdanie z Badania