Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI

15/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019

Raport Bieżący 15/2020

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Białej („Spółka”, „Emitent”) informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu rocznego za rok 2019 na dzień 24 czerwca 2020 r.
Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI 3/2020 w dniu 7 stycznia 2020 r. pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu rocznego za rok 2019 był dzień 26 maja 2020 r.
Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym EBI 3/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. pozostają bez zmian.
Emitent wskazuje, że nowy termin został ustalony zgodnie z treścią komunikatu Zarządu GPW z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych, tj. nie później niż 60 dni od maksymalnego terminu publikacji określonego w Regulaminie ASO w przypadku raportu rocznego.
Powodem zmiany terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020 jest tryb pracy zdalnej zewnętrznego biura rachunkowego, prowadzącego księgi Spółki, w związku z trwającą pandemią koronawirusa, przekładający się na opóźnienia w dostarczeniu Emitentowi wymaganych danych finansowych.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO