Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI WZA

ESPI 10/2021 Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów PLANTWEAR S.A.

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim _”Spółka”, „Emitent”_ przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:
1. Wiktor Pyrzyk, posiadający 1 840 000 głosów, co stanowiło 78,17% ogólnej liczby głosów na WZ i 78,17% głosów ogółem w Spółce.