Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI WZA

ESPI 12/2023 – Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2023 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:

1. Artur Błasik, posiadający 151 głosów, co stanowiło 100,00% ogólnej liczby głosów na WZ i 0,004699% głosów ogółem w Spółce.

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Protokół WZA 29.06.2023 – Plantwear S.A.

Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI WZA

EBI 13/2023 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Emitenta, ul. Bohaterów nr 61B, 21-300 Radzyń Podlaski.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

– treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 29.06.2023 r. wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów,

– projekty uchwał,

– formularz do głosowania przez pełnomocnika,

– wzór pełnomocnictwa,

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI WZA

ESPI 5/2023 – : Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Emitenta, ul. Bohaterów nr 61B, 21-300 Radzyń Podlaski.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

– treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 29.06.2023 r. wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów,

– projekty uchwał,

– formularz do głosowania przez pełnomocnika,

– wzór pełnomocnictwa,

Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI WZA

ESPI 2/2023 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Plantwear S.A. w dniu 13 marca 2023 roku

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim _”Spółka”_ informuje, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 marca 2023 roku brali udział następujący akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu:

– Pan Wiktor Pyrzyk – 620.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 67,38 % liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 43,25 % ogólnej liczby głosów.
– Pan Artur Błasik – 300.151 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 32,62 % liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 20,94 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyej 5 %
Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI WZA

EBI 5/2023 – Treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plantwear S.A. w dniu 13 marca 2023 roku

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 marca 2023 roku. Treść podjętych uchwał znajduje się w pliku załączonym do niniejszego raportu.
Zarząd informuje, iż Walne Zgromadzenie
– podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad,
– nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad,
– nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał.

Podstawa prawna
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść uchwał – PDF

Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI WZA

ESPI 1/2023 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plantwear S.A. na dzień 13 marca 2023 roku

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 13 marca 2023 roku na g. 10.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Radzyniu Podlaskim pod adresem: ul. Bohaterów 61B.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniający proponowane zmiany.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Proponowane zmiany statutu

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

 

Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI WZA

EBI 4/2023 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plantwear S.A. na dzień 13 marca 2023 roku

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 13 marca 2023 roku na g. 10.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Radzyniu Podlaskim pod adresem: ul. Bohaterów 61B.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniający proponowane zmiany.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Proponowane zmiany statutu

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

 

Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI WZA

EBI 12/2022 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2022 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Protokół WZA Plantwear S.A. 30.06.2022r.

Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI WZA

ESPI 5/2022 – Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:

1. Wiktor Pyrzyk, posiadający 920.000 głosów, co stanowiło 64,17% ogólnej liczby głosów na WZ i 64,17% głosów ogółem w Spółce.

Protokół WZA Plantwear S.A. 30.06.2022r.

 

Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI WZA

EBI 11/2022 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Emitenta, ul. Bohaterów nr 61B, 21-300 Radzyń Podlaski.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 30.06.2022 r. wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów,

projekty uchwał,

formularz do głosowania przez pełnomocnika,

wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO