Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI WZA

5/2020 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 5.02.2020 r.

Raport Bieżący nr 5/2020

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Białej (Spółka) informuje o zwołaniu na dzień 5 luty 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (NWZA), które odbędzie się o godzinie 10:00 w siedzibie spółki, Biała 51B, 21-300 Radzyń Podlaski.

Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI WZA

4/2020 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 5.02.2020 r.

Raport bieżący 4/2020

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Białej (Spółka) informuje o zwołaniu na dzień 5 luty 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (NWZA), które odbędzie się o godzinie 10:00 w siedzibie spółki, Biała 51B, 21-300 Radzyń Podlaski.