Kategorie
Raporty Raporty kwartalne

14/2020 – Raport okresowy za I kwartał 2020 roku

Raport Okresowy 14/2020

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Białej („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2020 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Raport Okresowy Q1 2020

Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI Raporty kwartalne

11/2020 – Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku

Raport Okresowy - 11/2020

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Białej („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości j raport za IV kwartał 2019 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Raport Okresowy Q4 2019