Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI

ESPI 8/2022 – Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Podstawa prawna                                                                                            

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim („Spółka”) informuje, iż w dniu 25 listopada 2022 roku Spółka otrzymała od Artura Błasika (dalej jako Akcjonariusz) zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki.

Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pełną treść zawiadomienia Akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

Zawiadomienie – Artur Błasik

Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI

ESPI 7/2022 – Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Podstawa prawna                                                                                            

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 listopada 2022 roku Spółka otrzymała od Wiktora Pyrzyka (dalej jako Akcjonariusz) zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki.

Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pełną treść zawiadomienia Akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

Zawiadomienie – Wiktor Pyrzyk

 

Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI

ESPI 6/2022 – Powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Zarząd spółki pod firmą Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim (dalej jako Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości otrzymane w dniu 21 listopada 2022 roku powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie MAR – Załącznik

Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI Raporty kwartalne

EBI 14/2022 – Raport okresowy za 3 kwartał 2022 roku

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy oraz skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku.

Raport – III kwartał 2022 – Plantwear S.A.

Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI Raporty kwartalne

EBI 13/2022 – Raport okresowy za 2 kwartał 2022 roku

Zarząd Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy oraz skonsolidowany raport za II kwartał 2022 roku.

Raport – II kwartał 2022 – Plantwear S.A.

Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI WZA

EBI 12/2022 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2022 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Protokół WZA Plantwear S.A. 30.06.2022r.

Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI WZA

ESPI 5/2022 – Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:

1. Wiktor Pyrzyk, posiadający 920.000 głosów, co stanowiło 64,17% ogólnej liczby głosów na WZ i 64,17% głosów ogółem w Spółce.

Protokół WZA Plantwear S.A. 30.06.2022r.

 

Kategorie
Raporty Raporty bieżące ESPI

ESPI 4/2022 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Emitenta, ul. Bohaterów nr 61B, 21-300 Radzyń Podlaski.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 30.06.2022 r. wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów,

projekty uchwał,

formularz do głosowania przez pełnomocnika,

wzór pełnomocnictwa.

Kategorie
Raporty Raporty bieżące EBI WZA

EBI 11/2022 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Emitenta, ul. Bohaterów nr 61B, 21-300 Radzyń Podlaski.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 30.06.2022 r. wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów,

projekty uchwał,

formularz do głosowania przez pełnomocnika,

wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Kategorie
Raporty Raporty roczne

EBI 10/2022 – Raport Roczny za rok 2021 – Plantwear S.A.

Zarząd Spółki Plantwear S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny za rok 2021.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Raport Roczny – 2021 – Plantwear S.A.

Sprawozdanie z badania – jednostkowe

Sprawozdanie z badania – skonsolidowane